Wtorek, 26 października 2021 r. Imieniny obchodzą : Damian, Dymitr, Dimitriusz, Ewaryst
22.09.2018

Uzdowo na 5 - kolejna edycja biegów przełajowych w Gminie Działdowo

Uzdowo na 5 - kolejna edycja biegów przełajowych w Gminie Działdowo

Uzdowo na 5 - kolejna edycja biegów przełajowych w Gminie Działdowo. (Fot. MO)
Uzdowo na 5 - kolejna edycja biegów przełajowych w Gminie Działdowo. (Fot. MO)
 

I.  CEL IMPREZY:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • propagowanie zdrowego sposobu spędzenia czasu
 • promocja Gminy Działdowo

II.  ORGANIZATORZY:

 • Urząd Gminy Działdowo
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie
 • Firma  Standrew z Uzdowa

III. MIEJSCE:

 • Zawody  odbędą się w dniu 22.09.2018 roku. Początek - godz. 1330.Trasa – teren Uzdowa i Nadleśnictwa Lidzbark. Wszyscy zawodnicy przybywają na boisko przy SP w Uzdowie.
 • Zapisy w Urzędzie Gminy, pok.25 od 15.08.2018 do 19.09.2018, tel.236970706, bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@gokisdzialdowo.pl(dane: Imię i nazwisko zawodnika, adres, data urodzenia, kategoria wiekowa, kontakt w razie wypadku) oraz w dniu zawodów w godz. 10-12. Formularz zgłoszeniowy

IV. UCZESTNICY:

I kat.

 • 400 m - dziewczęta z terenu Gminy Działdowo (roczniki 2005-2008)
 • 600 m - chłopcy z terenu Gminy Działdowo (roczniki 2005-2008)

II kat.

 • 800 m – kobiety z terenu Gminy Działdowo (rocznik 2004 – 2001)
 • 1000 m – mężczyźni z terenu Gminy Działdowo ( rocznik 2004 – 2001)
 • Od osób w kat. I i II wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegach. Wzór zgody.

III kat.  OPEN

 • 5000 mrocznik 2000 i starsi (kobiety i mężczyźni).Prawo startu w biegu mają zawodnicy, którzy do dnia 22.09.2018r. ukończyli 18 lat

V. NAGRODY:

 • Puchary, statuetki, medale, za miejsca I – III w każdej kategorii
 • W kat. OPEN dla kobiety i mężczyzny ufundowane przez sponsora Firmę Standrew z Uzdowa nagrody:
 • I miejsce – 500 zł
 • II miejsce – 300 zł
 • III miejsce – 200 zł
 • Statuetki dla najstarszego zawodnika
 • Statuetki dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Gminy Działdowo.

VI. UWAGI KOŃCOWE:

 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który należy zwrócić na mecie.
 • 25 zawodników w kat. I i 25 w kat. II oraz 50 w Kat. OPEN otrzymają pamiątkowe medale. 
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną i wodę na trasie biegu OPEN
 • Dla wszystkich zawodników na mecie posiłek.
 • Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik      startuje na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów,
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

VII. PROGRAM  BIEGÓW:

 • 10.00 – 12.00 –  weryfikacja zawodników
 • 12.30 - otwarcie zawodów, rozpoczęcie biegów w I i II kat.
 • 13.30 – Bieg OPEN
 • 15.00 - zakończenie biegów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Biegu „Uzdowo na 5”będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Bieg, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Biegu  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu „Uzdowo na 5” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu „Uzdowo na 5”Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności