Sobota, 17 sierpnia 2019 r. Imieniny obchodzą : Anita, Eliza, Julianna, Jacek
23.04.2019

VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo

Przewodniczący Rady Miasta Działdowo Romuald Remiszewski zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się – w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12 – VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo.

VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo. (Fot. Karol Wrombel)
VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo. (Fot. Karol Wrombel)

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.


2. Zmiany porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z V sesji.


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.


6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnego do kontaktów z Młodzieżową Radą Miasta.


8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo.


9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo.


10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.


11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady


/-/ Romuald Remiszewski

 

 

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
© MD 2010-2019
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności