Wtorek, 22 września 2020 r. Imieniny obchodzą : Emmeron, Joachim, Tomasz
03.08.2020

Sławomir Gutkowski wiceprezesem DAR

Od 1 sierpnia Działdowska Agencja Rozwoju S. A. ma nowego wiceprezesa. Został nim Sławomir Gutkowski. Przez ostanie 8 lat pełnił on funkcję Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp.z o.o. Głównymi zadaniami nowego wiceprezesa będzie zdynamizowanie działań DAR S. A. poprzez zacieśnienie współpracy z samorządami wojewódzkim i lokalnymi

Sławomir Gutkowski wiceprezesem Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A. (Fot. KW)
Sławomir Gutkowski wiceprezesem Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A. (Fot. KW)

 

— Od kiedy obejmuje Pan funkcję w Zarządzie Działdowskiej Agencji Rozwoju SA i jakie były tego przyczyny?


— Od 1 sierpnia 2020 r. DAR SA ma Zarząd wieloosobowy. Obecny Prezes Zarządu DAR SA złożył wniosek o powołanie mojej osoby na stanowisko Wiceprezesa Zarządu DAR SA, co odczytuję jako dobry początek naszej wspólnej pracy na rzecz mieszkańców Działdowszczyzny  i  naszego regionu. Rada Nadzorcza DAR SA w dniu 23 lipca br. uwzględniła ten wniosek powołując mnie na te nobilitujące stanowisko, za co jej pragnę w tym miejscu podziękować. Na moją decyzję niewątpliwie miały wpływ moje rozmowy z głównymi akcjonariuszami DAR SA, w tym z Panem Burmistrzem Miasta Działdowo Grzegorzem Mrowińskim i Panem Wójtem Gminy Działdowo Mirosławem Zielińskim. Przedstawione przez nich ambitne oczekiwania w zakresie m.in. promocji działalności samorządów, większego zaangażowania we wsparcie dla przedsiębiorców i postrzegane przez ten pryzmat kierunki rozwoju Spółki przesądziły o mojej decyzji wsparcia działań obecnego Zarządu DAR SA. Przypomnę, że DAR SA posiada szeroki akcjonariat z udziałem kapitału samorządowego, do którego zalicza się Gmina Miasto Działdowo, Gmina Działdowo, Powiat Działdowski oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie. Chciałbym podziękować Panom: Burmistrzowi, Wójtowi, Staroście, Prezesowi PGKIM za wsparcie przy podejmowaniu przez nich tej niełatwej decyzji.
Liczę także na wsparcie w moich działaniach ze strony pracowników DAR SA, spośród których wielu znam, w ramach współpracy z Funduszem.

 

— Jakie zadania stoją przed Panem w DAR S. A.?


— Głównymi moimi zadaniami będzie zdynamizowanie działań DAR SA poprzez zacieśnienie współpracy z samorządem wojewódzkim i samorządami lokalnymi, promocja w regionie produktów finansowych. Ponadto, reorganizacja DAR SA i Funduszu zmierzająca do połączenia sił, w celu osiągnięcia pełnej synergii tych dwóch spółek, a w konsekwencji utworzenie jednej bardzo silnej instytucji tego rodzaju.

 

— Przez 8 lat pełnił Pan funkcję Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. Jak podsumuje Pan ten okres?


— Zaskoczę Panią redaktor, gdyż dotychczasową funkcję Prezesa Zarządu Funduszu będę pełnił do momentu wyboru mojego następcy. Chciałbym podkreślić, że funkcję tę będę pełnił nieodpłatnie, gdyż wymaga tego interes Funduszu i interes publiczny. Równocześnie chciałbym płynnie i bez uszczerbku dla dobra Funduszu przekazać swoje obowiązki zawodowe nowemu Prezesowi. Oczywiście będzie mógł on liczyć na moje wsparcie, rzecz jasna, o ile będzie tego sobie życzył.
Pragnę w tym miejscu podkreślić, że przez te osiem lat w Funduszu udało się stworzyć sprawny zespół ekspercki, którego efekty pracy widać gołym okiem. Fundusz jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Rok 2019 był najlepszym w całej XV- letniej historii Funduszu.  Tylko w 2019 r. obsłużyliśmy ok. 600 podmiotów gospodarczych z naszego regionu na rekordową kwotę ponad 54 milionów złotych, wprowadzając na szeroką skalę bardzo potrzebne przedsiębiorcom nowe produkty finansowe, takie jak np. poręczenia wadialne, których sprzedaż od 2018 wzrosła prawie trzykrotnie. Nie może więc dziwić, że za rok 2019 otrzymałem jednogłośne absolutorium od udziałowców Spółki. Bardzo cieszę się, że praca naszego zespołu została dostrzeżona i doceniona, bo to motywuje pracowników do dalszej efektywnej pracy na rzecz naszej Spółki, a co za tym idzie na rzecz naszego miasta i regionu. Przez 15 lat działalności obsłużyliśmy ponad 5200 wniosków przedsiębiorców na kwotę 760 milionów złotych, obserwując corocznie trend wzrostu sprzedaży poręczeń, skutecznie wykorzystując środki własne i Unii Europejskiej. To pokazuje, że jesteśmy realną pomocą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Mówię to, gdyż „na mieście” słyszy się głosy nieprzychylne Funduszowi, że jest w złej sytuacji finansowej, a przejście mojej osoby do DAR SA jest swoistą „ucieczką”. Stanowczo dementuję te zwykłe plotki, rozpowszechniane przez ludzi nieżyczliwych naszej firmie i nie mające żadnych podstaw w rzeczywistości. Podkreślić należy, że niezależni eksperci finansowi z firmy EuroRating Sp. z o.o., która jest formalnie zarejestrowana jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej, oceniają nas bardzo wysoko. Fundusz posiada rating A- z perspektywą stabilną, co oznacza że jesteśmy bardzo dobrym partnerem biznesowym dla przedsiębiorców i banków, o dużej wiarygodności finansowej i kompetencjach kadry.

 

— Czego panu życzyć na starcie pracy w DAR S. A.?


— Tylko zdrowia i życzliwości. W dobrym zespole pracowników, przy kreatywnej współpracy organów Spółki DAR oraz przy życzliwym wsparciu akcjonariuszy, naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wiele.

 

— Dziękuję za rozmowę.


— Dziękuję.

 

mcz

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności