Sobota, 17 sierpnia 2019 r. Imieniny obchodzą : Anita, Eliza, Julianna, Jacek
20.03.2019

Rekrutacja 2019: Zespół Szkół w Lidzbarku

Zespół Szkół imienia Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku to szkoła z wieloletnią tradycją. Powołana w 1965 roku jako Szkoła Rzemiosł Budowlanych w ciągu półwiecza istnienia przeszła wiele zmian, otrzymując obecną nazwę w roku 2002. Przez 50 lat wykształciła tysiące uczniów.

 

- Zespół Szkół imienia Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku jest szkołą łączącą tradycję z nowoczesnością i wyzwaniami lokalnego rynku pracy. Myślę, że naszą najlepszą wizytówką są nasi absolwenci, których przez 50 lat udało się nam wykształcić 4036, zarówno na poziomie szkoły zawodowej jak i technikum. Niewątpliwie wpisują się oni w rozwój szkoły i są naszą wizytówką – mówi dyrektor Zespołu Szkół Andrzej Piątkowski.

 

Szkoła oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach, po skończeniu których łatwo znajdziesz pracę:

 

 - Zespół Szkół w Lidzbarku jest placówką oświatową, która kształci młodzież na poziomie technikalnym w zawodach: technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy, technik budownictwa oraz technik drogownictwa – mówi Joanna Górzyńska, doradca zawodowy w Zespole Szkół imienia Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

 

Placówka kształci młodzież również na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

Technik ochrony środowiska

 

Wybierając ten zawód nauczysz się między innymi: określania i monitorowania poziomu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka, prowadzenia eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków, przygotowywania propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenia kampanii na rzecz poprawy jego stanu.

 

Technik ochrony środowiska znajdzie pracę w: ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

 

Technik organizacji reklamy

 

Wybierając ten zawód nauczysz się między innymi: dobierać środki i nośniki reklamy, stosować metody badań rynku, wykorzystywać nowoczesną technologię i narzędzia informatyczne, opracowywać slogany reklamowe, graficzne projekty reklamy wizualnej – banery, roll up, foldery, ulotki itd., opracowywać scenariusze reklamy radiowej, telewizyjnej i internetowej, nadzorować prace przygotowalni poligraficznej i drukarni, przygotowywać produkcję filmów reklamowych i reklam radiowych, organizować promocję sprzedaży towarów i usług, sporządzać budżet kampanii reklamowej.

 

Technik organizacji reklamy znajdzie pracę w: agencjach i studiach reklamowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w działach promocji środków masowego przekazu, biurach ogłoszeń, mediach oraz agencjach kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

Technik budownictwa

 

W trakcie nauki nauczysz się między innymi: wykonywania określonych robót budowlanych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, stanu surowego i robót wykończeniowych, utrzymania obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania projektów, kosztorysów i przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 

 - Kierunek budownictwa w każdej dziedzinie daje dzisiaj szansę młodym ludziom przede wszystkim na zdobycie dobrej pracy, nie tylko na naszym lokalnym rynku, ale w Europie i na świecie. Budownictwo napędza gospodarkę i wszelkie inne kolejne potrzeby – mówi Robert Mendalka, właściciel firmy budowlanej Colorbet.

 

Technik budownictwa znajdzie pracę w: administracji przedsiębiorstw budowlanych, przedsiębiorstwach konserwacji zabytków, administracji spółdzielni mieszkaniowych czy w urzędzie gminy jako inspektor budowlany.

 

 - Idąc swoim tropem, można przy jakichkolwiek predyspozycjach przedsiębiorczych skreować przedsiębiorstwo i ja tez liczę, ze u siebie zatrudnię jak najlepiej wykwalifikowanych inżynierów, kierowników czy chociażby pracowników, którzy będą umieli świetnie układać płytki, murować, zbroić, lub pięknie malować. Dlatego będą namawiał każdego młodego człowieka, aby tym kierunkiem się zainteresował i wytrwale go ukończył – dodaje Robert Mendalka.

 

Zawsze możesz kształcić się dalej!

 

Absolwenci wszystkich kierunków techników po zdaniu egzaminów zawodowych oraz ukończeniu szkoły otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który otwiera im drogę do zdobywania dalszych uprawnień oraz podjęcia pracy. W trakcie nauki zdobywają też wiedzę ogólnokształcącą, umożliwiającą zdanie egzaminu maturalnego, również na poziomie rozszerzonym. To szansa podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym kierunku na wyższych uczelniach, tak samo jak po ukończeniu liceum ogólnokształcącego.

 

Szkoła Branżowa I Stopnia – Oddziały Wielozawodowe

 

Trwająca 3 lata nauka w Szkole Branżowej I Stopnia wiąże się ze zdobyciem konkretnego zawodu. Po jego wybraniu szkoła pomoże w znalezieniu pracodawcy, u którego odbędziesz praktyczną naukę zawodu.

 

Absolwenci szkół branżowych po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i mogą szybko znaleźć pracę w Polsce i na rynkach pracy państw Unii Europejskiej. Większość zawodów to zawody przyszłości, zapewniające stabilizację zawodową.

 

Najbardziej cenione zawody i poszukiwani pracownicy to m.in.: kucharz, elektryk, stolarz, tapicer, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych.

 

Po skończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia możesz kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym a zdobywając dodatkowe kwalifikacje na kursach – możesz uzyskać wykształcenie na poziomie technikum.

 

 - Oferta edukacyjna naszej szkoły jest ofertą spełniającą oczekiwania rynku pracy i są to niewątpliwie zawody przyszłości. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, jak również do złożenia dokumentów. Myślę, że kształcenie zawodowe w naszej szkole to nie tylko sam zawód, to coś więcej. To dobra praca i przyszłość – kończy Andrzej Piątkowski.

 

Baza lokalowa szkoły

 

Nasza baza dydaktyczna odpowiada wysokim standardom i stale jest udoskonalana, aby w jak największym stopniu ułatwić i uprzyjemnić naukę. Szkoła dysponuje 10 salami dydaktycznymi: w tym nowoczesnym laboratorium technika ochrony środowiska, 24-stanowiskową pracownią językową czy projektową zaopatrzoną w najnowsze oprogramowanie graficzno-projektowe. Powszechnie dostępne tablice interaktywne, projektory multimedialne i laptopy z dostępem do bezprzewodowego internetu dla uczniów to już standard. W 2011 roku oddano również do użytku salę gimnastyczną.

 

Zapraszamy do Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku! Do zobaczenia na zajęciach!

 

Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły

ul. Przemysłowa 1

13-230 Lidzbark

telefon: 23 696 15 15

faks: 23 696 15 15

www.zslidzbark.edu.pl

e-mail: zslidzbark@vp.pl

 

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
© MD 2010-2019
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności