Wtorek, 2 czerwca 2020 r. Imieniny obchodzą : Erazm, Marcelina, Marianna, Piotr
20.03.2019

Rekrutacja 2019: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie

Zespół Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie, to szkoła z ponad 70 letnią tradycją. Jej początki sięgają 1945 roku, kiedy tuż po zakończeniu działań wojennych otwarto 5 września Gimnazjum Mechaniczno – Kolejowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie- Osadzie od 1 września 2019 roku zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zmiana ta wynika ze zmiany struktury organizacyjnej placówki i prowadzonego kształcenia.

Kształcimy w zawodach uznawanych za perspektywiczne, które są  poszukiwane na lokalnym rynku pracy. Staramy się profesjonalnie  przygotować uczniów do podjęcia pracy zawodowej w różnych branżach. Sukcesywnie modernizowane są pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, które spełniają najwyższe standardy europejskie. Placówka dynamicznie się rozwija, pozyskane środki na rozwój szkoły w ostatnich trzech latach to 3000 000,00 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dojeżdżających uczniów i ich rodziców, od września bieżącego roku szkolnego, otwieramy internat  z całodobową opieką pedagogiczną i pełnym wyżywieniem- mówi dyrektor szkoły Jacek Markiewicz.
POZYSKANE ŚRODKI NA ROZWÓJ SZKOŁY W LATACH 2016-2019:

•Projektowanie 2 D i 3 D- kompetencją niezbędną na rynku pracy - 428 981,00zł.
•Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających - 432 149,94zł
•Leśnik i informatyk szansą na zatrudnienie  - 331 815,00 zł.
•Staże zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie- 173 973,62zł.
•Realizacja zadań Centrum Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego w Iłowie – Osadzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy- 378 000,00zł.
•Dobre kształcenie to podstawa sukcesu - 391 434,00 zł
•Adaptacja części budynku szkoły na potrzeby internatu- 304 000,00zł
•Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie  - 159 336,00 zł
•LOWE przy Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie - 250000,00 zł
•Nagłośnienie Hali gimnastycznej 35000 zł
•GRANT „Kogut na dachu” z firmy Cedrob na zakup stacji meteorologicznej – 10 000,00 zł

Szkoła posiada profesjonalnie wyposażoną pracownię DRUKU I WIZUALIZACJI 3D. Rozwój kreatywności, wyobraźni przestrzennej, nowych technologii dzięki inżynierii 3D zmienia dotychczasowe podejście do nauki. Pracownia umożliwi m.in. skanowanie 3D różnych przedmiotów, prezentację obiektów, zjawisk i procesów w przestrzeni wirtualnej, komputerową wizualizację obiektów 3D.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020:

TECHNIK LEŚNIK

Zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, specjalistycznych pracowniach. Wybierając ten kierunek kształcenia uczniowie mają okazję zdobyć dodatkowe kwalifikacje: kurs pilarza, brakarza, prawa jazdy kat. B oraz  nauczyć się pilotażu drona. Absolwent może być zatrudniony w Lasach Państwowych i niepaństwowych przedsiębiorstwach leśnych, na stanowiskach wykonawczych w terenowych biurach urządzania lasu i geodezji leśnej. Leśnicy znajdują zatrudnienie w instytucjach związanych z ochroną środowiska, placówkach naukowo-badawczych, w urzędach gminnych, miejskich oraz starostwach powiatowych wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa. Ponadto mają też możliwość założenia własnego zespołu usługowego pracującego na rzecz leśnictwa. Absolwent zdobywa dodatkowe kwalifikacje w postaci kursów: KURS PILARZA, KURS BRAKARZA, MLAS/QGIS, PILOTAŻ DRONA.

TECHNIK INFORMATYK
SPECJALISTA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA CAD/3D

Twórczy i  prestiżowy bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłów. Wiodące w zawodzie są prace z dziedziny programowania, tworzenia witryn WWW, projektowania i zakładania baz danych, przetwarzania informacji oraz dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań. Uczniowie uzyskują przygotowanie zawodowe w zakresie przedmiotów specjalistycznych zdobywając szeroką wiedzę związaną z teorią konstruowania rysunku technicznego. Szczególny nacisk położony jest na poznanie komputerowych technik wspomagania procesu konstruowania oraz wspomagania projektowania CAD/3D. Dodatkowe kwalifikacje w postaci kursów: CISCO, ECDL, AUTOCAD, SOLID EDGE.

TECHNIK MECHANIK
OPERATOR PROGRAMISTA MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC.

Zajmuje się przygotowaniem obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie. Zdobywa wiedzę na temat technologii obróbki metali, obsługi różnego rodzaju obrabiarek (frezarki i tokarki, centrów obróbczych) konwencjonalnych i sterowanych cyfrowo, a ponadto programowania maszyn CNC. Uczeń oprócz kwalifikacji typowych dla operatora obrabiarek uzyska dodatkowo wiedzę z organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń. Jest zatem dobrym kandydatem w przemyśle motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych, kontroler jakości, w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant. Uczniowie umiejętności praktyczne zdobywają w dwóch pracowniach mechanicznych: Obróbki Skrawaniem i Obrabiarek Sterowanych Numerycznie oraz w zakładzie  pracy Dekorglass Działdowo S.A.
Dodatkowe kwalifikacje w postaci kursów: AUTOCAD, SOLID EDGE, CISCO, ECDL.

TECHNIK HANDLOWIEC

Kształcenie  w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej. Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój kompetencji językowych oraz autoprezentację.

Dodatkowe kwalifikacje w postaci kursów: OBSŁUGA  KASY  FISKALNEJ, ECDL,INSERT.

TECHNIK ELEKTRYK

Uczestniczy w projektowaniu, konstruowaniu, montażu, eksploatacji, naprawach maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłowych jako konserwatorzy, elektrycy w zakładach energetycznych i firmach projektowych oraz prowadzą własna działalność gospodarczą. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych na potrzeby indywidualnego klienta. Uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych: SEP DO 1 KV, AUTOCAD, ECDL

LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCE
PROFIL SPORTOWO- OBRONNY

Oferta liceum jest kierowana do uczniów, którzy chcą się sprawdzić w rywalizacji sportowej, a jednocześnie przygotować do dalszej nauki w szkołach wyższych, gdzie liczy się sprawność fizyczna. Proponowany kierunek kształcenia wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy. Klasa sportowo – obronna przygotowuje do pracy w służbach mundurowych oraz do kontynuacji nauki na Akademii Wychowania Fizycznego, szkołach policyjnych, pożarniczych, jak i wojskowych. Gwarantujemy uzyskanie wysokiego stopnia sprawności oraz wiedzy z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Realizowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie (istnieje możliwość wyboru). Kursy: E- OBYWATEL, ECDL, PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA z kierunkami wielobranżowymi.

Szkoła dla ludzi zaradnych i przedsiębiorczych . Jako pracownicy młodociani uczniowie odbędą praktykę zawodową na podstawie umowy o pracę zawartej  z wybranym przez siebie zakładem pracy. W szkole uczniowie uczęszczają tylko na zajęciach   z przedmiotów ogólnokształcących, a przedmiotów zawodowych uczą się na czterotygodniowych kursach dokształcających, organizowanych w każdym zawodzie.
Wybór zawodów jest nieograniczony: operator obrabiarek skrawających, operator maszyn leśnych, blacharz, lakiernik, stolarz, elektryk, kucharz, fryzjer itd. Uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych: SEP DO 1 KV, AUTOCAD,ECDL

BAZA SPORTOWA

Od początku swojego istnienia szkoła dba o rozwój nie tylko intelektualny, ale i fizyczny uczniów. Uczniowie naszej szkoły pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego odnoszą wiele sukcesów indywidualnych i zespołowych. W trakcie roku szkolnego organizowane są treningi z takich dyscyplin sportowych jak piłka siatkowa, ręczna, nożna, badminton, koło szachowe, lekkoatletyka. Sprzyja temu doskonale wyposażona nowa sala gimnastyczna, w której organizowane są różnego rodzaju zawody sportowe oraz siłownia.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

W celu podniesienia jakości pracy szkoły została nawiązana współpraca z uczelniami wyższymi m.in. Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

Uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik elektryk uczestniczą w warsztatach praktycznych z zakresu robotyki, maszyn elektrycznych i technik pomiarowych prowadzonych przez wykładowców WSIiZ w  Olsztynie. Prace odbywały się w laboratoriach uczelni.
Poza tym nawiązano współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie na Wydziałach: Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Mulitemdialnych oraz Inżynierii i Ekonomii. Ponadto uczniowie biorą udział w wycieczkach dydaktycznych, wykładach, laboratoriach prowadzonych przez wykładowców PWSZ w Ciechanowie.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkoły z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.
Szkoła współpracuje z pracodawcami: Nadleśnictwo Dwukoły i Nadleśnictwo Lidzbark, Dekorglass Działdowo, ABF Zakład Obróbki Skrawaniem Działdowo, LG Elektronics Mława, Hoffer Fabryka Mebli Działdowo, Techmor Sp. z o.o. Działdowo, HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o.
Szkoła pomaga w organizowaniu praktyk zawodowych, stażów w kraju i za granicą.

Jeśli chcesz kształcić się i realizować swoje plany zawodowe w przyjaznej, nowoczesnej i profesjonalnej placówce dołącz do nas!  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie
ul. Leśna 10a, 13-240 Iłowo-Osada
tel/fax /23/654 10 11,
e-mail: zszilowo@mailbox.olsztyn.pl, sekretariat@zszilowo.edu.pl
 
Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności