Czwartek, 21 października 2021 r. Imieniny obchodzą : Cecylia, Dobromił, Elżbieta, Jakub
01.10.2021

Działdowski sąd szuka stażysty!

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU wykonujący zadania Dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Działdowie w dniu 28 września 2021r. ogłasza nabór na stanowisko STAŻYSTA (umowa zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Działdowie ul. Władysława Jagiełły 31 13-200 Działdowo nr referencyjny: K.1100.18.2021

Szukasz stażu? Działdowski sąd szuka stażysty!
Szukasz stażu? Działdowski sąd szuka stażysty!

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na etacie urzędniczym będzie należało:

wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,

obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand,

przygotowywanie korespondencji,

protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

Wymagania niezbędne:

pełna zdolność do czynności prawnych,

niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

przeciw kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

min. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,

biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,

biegłe pisanie na komputerze,

umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,

wysoki poziom kultury osobistej,

komunikatywność,

kreatywność,

odporność na stres.

 

Wykaz dokumentów i oświadczenia:

podanie – list motywacyjny o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Działdowie,
kierowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu, wykonującego zadania Dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Działdowie, z oznaczeniem nr konkursu;

CV własnoręcznie podpisane,

kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia załączone do ogłoszenia:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata do pracy, po zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną,

- o niekaralności oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu zdolności do czynności prawnych

 

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 05 października 2021 r. za pośrednictwem poczty,
w zamkniętej kopercie na adres:

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Elblągu
Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Etapy konkursu:

Etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez nich wymogów formalnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu naboru za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego w Działdowie.

 

Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu naboru lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Rejonowego
w Działdowie o terminie trzeciego etapu naboru (może odbyć się tego samego dnia).

 

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni o dnia ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Elblągu wykonujący zadania Dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Działdowie zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności