Wtorek, 23 lipca 2019 r. Imieniny obchodzą : Bogna, Brygida, Apolinary
11.06.2018

Debatowali o przemocy rodzinnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie i Komenda Powiatowa Policji w Działdowie zorganizowały debatę społeczną dotyczącą problematyki przemocy domowej na terenie powiatu działdowskiego. Uczestnikami debaty byli m.in. dyrektorzy i kierownicy oraz pracownicy socjalni i asystencji rodziny z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, a także przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych, przedstawiciele starostwa i urzędu miasta w Działdowie oraz Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie z Olsztyna.

Debatowali o przemocy rodzinnej. (Fot. KPP)
Debatowali o przemocy rodzinnej. (Fot. KPP)

 

Debata społeczna w Działdowie odbyła się w piątek (08.06.2018r.) o godzinie 10.00 w Sali Działdowskiej Agencji Rozwoju przy ul. Jagiełły 15 w Działdowie. Tematem debaty była szeroko rozumiana przemoc domowa. Głównym celem debaty było uściślenie i wypracowanie współpracy między podmiotami i instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie na terenie powiatu działdowskiego. Inicjatorem i głównym organizatorem debaty był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Działdowie. W debacie oprócz przedstawicieli terenowych ośrodków pomocy społecznej, Starosty Działdowskiego i zastępcy Burmistrza Działdowa wzięła udział pani Ewa Korycka – Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie z Olsztyna. Z ramienia policji w debacie wzięli udział Komendanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, Komendant Komisariatu Policji w Lidzbarku, Kierownik Posterunku Policji w Rybnie oraz Naczelnicy prewencji i ruchu drogowego z Działdowa, kierownik prewencji z Lidzbarka, a także dzielnicowi z Działdowa, Lidzbarka i Rybna, oficer prasowy i policjantka ds. patologii i nieletnich z Działdowa.

 

Podczas debaty omówione zostały zagadnienia dotyczące idei i założeń debaty społecznej, definicja przemocy w rodzinie, przesłanki przemawiające za wdrożeniem procedury Niebieskiej Karty, roli policji w tym zakresie i dane statystyczne dotyczące interwencji związanych z zakładaniem Niebieskiej Karty oraz liczby osób dotkniętych przemocą jak i sprawców przemocy, o których to zagadnieniach mówił Komendant Powiatowy Policji w Działdowie. Kolejnym etapem debaty były filmy instruktażowe z interwencji dotyczących konfliktów w rodzinie oraz związanych z przemocą domową.

 

W trakcie przerwy uczestnicy debaty mogli zapoznać się z materiałami filmowy dotyczącymi przestępstw ”na wnuczka” czy aplikacją Moja Komenda, a po przerwie wszyscy zebrani obejrzeli film omawiający czym jest i jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego z MOPS w Działdowie, która przedstawiła problemy najczęściej występujące podczas interwencji związanych z procedurą Niebieskiej Karty i na dalszym etapie realizacji tej procedury przez członków zespołów interdyscyplinarnych w poszczególnych gminach powiatu.

 

Na podsumowanie głos zabrała Wojewódzka Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, Starosta Działdowski i zastępca Burmistrza Działdowa, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami związanymi z samą debatą i problematyką przemocy w rodzinie. Swój głos mieli również przedstawiciele Gops-ów i Mops-ów działających na terenach poszczególnych gmin powiatu działdowskiego wyrażając swoją opinię na temat przebiegu debaty i współpracy z podmiotami zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie.

 

Info.: KPP

 

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
© MD 2010-2019
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności