Niedziela, 9 maj 2021 r. Imieniny obchodzą : Bożydar, Grzegorz, Karolina, Katarzyna
14.06.2019

Do naszej gminy trafią kolejne wielkie dofinansowania

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Lempek podpisali cztery kolejne umowy na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych.

Do naszej gminy trafią kolejne wielkie dofinansowania. (Fot. UG Płośnica)
Do naszej gminy trafią kolejne wielkie dofinansowania. (Fot. UG Płośnica)

 

30 maja miało miejsce podpisanie 2 umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

 

  • w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Olsztynie na realizację projektu Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płośnica z działania 11.2.3 RPO. Wartość projektu 502 972,50 zł, z czego dofinansowanie UE 465 202,00 zł, środki własne gminy 37  770,03 zł w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji na dofinansowanie projektu Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15 w ramach działania 4.3.1 RPO. Wartość projektu to 2 302 209,00 zł z czego dofinansowanie UE wynosi 1 841 767,00 zł a wkład własny Gminy Płośnica 460 442,00 zł.

Oba projekty dotyczą działań w budynku po byłym Gimnazjum w Gródkach. W ubiegłym roku w budynku tym zrealizowano inwestycję dotyczącą przygotowania i przebudowy pomieszczeń w celu osiągnięcia standardów umożliwiających utworzenie klubu seniora. Dofinansowanie w ramach umowy na Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płośnica umożliwi prowadzenie działań w ramach klubu seniora. Zgodnie z harmonogramem projektu rozpocznie on działalność od sierpnia tego roku. Dodatkowo od kwietnia 2020 roku zostanie uruchomiona świetlica środowiskowa.

 

W wyniku rozstrzygnięcia ubiegłorocznego naboru przeprowadzonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kolejne jednostki samorządowe podpisały w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie umowy na remont i budowę dróg lokalnych.

 

Gmina Płośnica otrzymała dotację w wysokości 347 049,54 zł. W podpisaniu umów wziął udział Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski, Skarbnik Gminy Anna Lempek  Całkowity koszt inwestycji wynosi 748 099,08 zł, z czego połowa środków pochodzi z dotacji. Umowa dotyczy modernizacji drogi gminnej w miejscowości Gródki, gdzie powstaje nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki, zatoka autobusowa i przejście dla pieszych.

 

W roku bieżącym Gmina Płośnica przystąpiła także do pilotażowego programu wdrożenia usług teleopiekuńczych przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 5 480,00 zł, które stanowi 50% kosztów realizacji zadania. Celem tej inicjatywy jest podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców w wieku powyżej 60 roku życia, okresowo lub stale samotnych.

 

Dzięki projektowi seniorzy zostaną wyposażeni w system przywoławczo-alarmowy tzw. "przycisk życia", który działa w domu osoby starszej przez 24 godziny na dobę, a jego użycie w razie nagłych zdarzeń np. upadku, zawału, czy udaru spowoduje automatyczne uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, które zadba o udzielenie stosownej pomocy.

 

UG Płośnica

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności