Poniedziałek, 18 października 2021 r. Imieniny obchodzą : Bogumiła, Julian, Łukasz
29.11.2017

Dane statystyczne i informacje ogólne

Powiat działdowski leży w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na Pojezierzu Mazurskim, w częściach: Wyżyny Nidzickiej, Równiny Urszulewskiej i Garbu Lubawskiego.

 

W jego skład wchodzi 6 gmin: miejska Działdowo, miejsko-wiejska Lidzbark oraz 4 gminy wiejskie: Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica i Rybno. W granicach wyżej wymienionych gmin znajduje się 105 sołectw oraz 141 miejscowości, w tym 2 miasta: Działdowo i Lidzbark. Ok. 29 % powierzchni powiatu stanowią lasy i grunty leśne, natomiast ok. 50 % użytki rolne. Grunty orne są w większości glebami IV i V klasy, co wywiera znaczący wpływ na jakość i charakter produkcji rolnej. Wśród upraw dominują zboża tj. żyto, pszenżyto i jęczmień. Natomiast głównymi kierunkami produkcji zwierzęcej są: hodowla drobiu, trzody chlewnej oraz bydła.

 

Powierzchnię powiatu wynoszącą 954 km2, zamieszkuje ok. 66 tys. mieszkańców. W Działdowie i Lidzbarku mieszka ok. 44 % ogółu ludności powiatu. W miastach tych koncentruje się działalność gospodarcza i społeczna. Powiat należy do najgęściej zaludnionych powiatów ziemskich województwa warmińsko-mazurskiego. Średnia gęstość zaludnienia wynosi tu 69 os./km2. Mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jest ok. 14,2 tys., produkcyjnym (powyżej 17 lat) ok. 41,7 tys., natomiast poprodukcyjnym ok. 9,2 tys. Najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorze usług - 38,4% ogółu pracujących, w przemyśle i budownictwie pracuje – 34,9 %, natomiast w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie – 26,7%.

 

199Powiat posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową i kolejową. Przez jego teren przebiega magistrala kolejowa E65 Warszawa-Gdańsk i pięć dróg wojewódzkich W538, W541, W542, W544 i W545, a w pobliżu droga o znaczeniu krajowym E-7 Warszawa - Gdańsk. Sieć dróg wojewódzkich, powiatowych o łącznej długości 315,5 km i gminnych zapewnia dogodne warunki komunikacyjne do transportu pasażerskiego i towarowego.

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności