Poniedziałek, 28 września 2020 r. Imieniny obchodzą : Marek, Tymon, Wacław
14.06.2019

Co nowego w naszym szpitalu? Dyrektor Elżbieta Leżuchowska podpisała stosowne umowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowała dyrektor Elżbieta Leżuchowska, a Ministerstwo Zdrowia wiceminister Sławomir Gadomski.

Co nowego w naszym szpitalu? Dyrektor Elżbieta Leżuchowska podpisała stosowne umowy. (Fot. Karol Wrombel)
Co nowego w naszym szpitalu? Dyrektor Elżbieta Leżuchowska podpisała stosowne umowy. (Fot. Karol Wrombel)

Aparat USG, respirator, defibrylator, 4 pompy infuzyjne, analizator parametrów krytycznych i zestaw do trudnej intubacji. To nowy sprzęt medyczny, który wzbogacił zasoby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Działdowie. Urządzenia zakupiono w ramach inwestycji SPZOZ, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

Na zakup nowego sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ?Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie? uzyskał wsparcie w ramach Priorytetu IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

 

Umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia podpisano 8 października 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie reprezentowała dyrektor Elżbieta Leżuchowska, a Ministerstwo Zdrowia wiceminister Sławomir Gadomski.

 

Celem nadrzędnym, określonym dla projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania w ramach SOR w Działdowie. Natomiast cel bezpośredni stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w działdowskim SOR i na terenie jego oddziaływania.


Realizacja projektu przyczynia się również do poprawy jakości i dostępności usług świadczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesne urządzenia medyczne do szybkiej diagnostyki i działań ratowniczych, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Nowe urządzenia zwiększają efektywność prowadzonych działań ratowniczych, urządzenia diagnostyczne zwiększają szansę na właściwe rozpoznanie i dalsze działania personelu medycznego.
Nowoczesny aparat USG, w razie potrzeby zapewni dostępność szczegółowej i bezinwazyjnej diagnostyki obrazowej, niezwłocznie po dotarciu pacjenta na SOR. Analizator parametrów krytycznych ABL90 FLEX PLUS, w niecałą minutę po pobraniu krwi, dostarczy wynik dziewiętnastu parametrów krytycznych z jednej próbki krwi. Jest to niezastąpiony aparat przy podejmowaniu krytycznych decyzji diagnostycznych i zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

Całkowity koszt określony dla projektu to 417 000,00 zł, a kwota dofinansowania, przyznana przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Unii Europejskiej to 354 450,00 zł.

Realizacja projektu wynika z faktycznego zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia na obszarze SOR w Działdowie. Zgodnie z analizą popytu, sporządzoną na potrzeby niniejszego projektu w zasięgu oddziaływania działdowskiego SOR znajduje się ok. 150 tysięcy osób, głównie mieszkańców Mazur. Systematyczne doposażanie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Działdowie gwarantuje wzrost poziomu życia mieszkańców powiatu działdowskiego.

 

SP ZOZ

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności