Wtorek, 23 lipca 2019 r. Imieniny obchodzą : Bogna, Brygida, Apolinary
22.05.2018

Jubileusz 25-lecia ZS nr 2 im. Jana Pawła II

W tegoroczne Święto Szkoły mija również 25 lat od powołania tej placówki. Szkoła postanowiła należycie uczcić tę ważną dla niej datę.

 

Piątkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, uświetnioną obecnością biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Następnie cała społeczność szkolna udała się do sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2, aby świętować urodziny szkoły. Część oficjalna rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły, który przed laty napisali nauczyciele: pan Jacek Karaszewski (słowa) i pan Zdzisław Gadomski (muzyka). Następnie przemówił dyrektor szkoły Wiesław Smereczyński, który sprawuje tę funkcję od samego początku jej istnienia.

 

Głos zabrali również niektórzy z licznie przybyłych gości: pani Renata Waszczak w imieniu sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewa Babalskiego, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sławomir Sadowski, Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, starosta powiatu działdowskiego Marian Janicki, burmistrz Miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński oraz dyrektor szkoły partnerskiej w Bad Hersfeld - Karsten Backhaus. Z kolei pani Anna Siedlecka wygłosiła laudację, dziękując wszystkim, którzy tworzyli i tworzą szkołę oraz sprawiają, że nie jest ona zwykłą instytucją, ale miejscem, które łączy i kształtuje młode umysły.

 

Po tych słowach wyróżnionym osobom i instytucjom, które wspierały działalność szkoły i którym Kapituła przyznała tytuł Honorowego Przyjaciela Szkoły, wręczono symboliczne statuetki aniołów i pisemne podziękowania. Nagrody wręczał dyrektor szkoły - Wiesław Smereczyński. Wyróżnieni zostali m.in. Burmistrz Miasta - Grzgorz Mrowiński, ks. Henrykowi Jędrzyńskiemu - proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz  ks. Zdzisławowi Syldatkowi - wieloletniemu nauczycielowi oraz dyrektorowi Działdowskiego Centrum Caritas. (Pełną listę wyróżnionych osób prezentujemy poniżej)

 

25-lecie istnienia szkoły to również doskonała okazja do tego, aby docenić pracę nauczycieli i pracowników szkoły. Gdyby nie ich zaangażowanie i trud, uczniowie nie mieliby możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Nagrodami Dyrektora Szkoły zostali uhonorowani nauczyciele: Monika Bourdon, Beata Gromadkiewicz, Jolanta Jeznach, Jacek Karaszewski, Ewa Wadecka, Anna Wiśniewska oraz pracownicy administracji i obsługi: Barbara Barwińska, Monika Dąbrowska, Małgorzata Domżalska, Małgorzata Dzierżanowska, Izabela Frelczak, Radosław Fryza, Andrzej Gorczyca, Mateusz Kosiorek, Krystyna Markuszewska, Justyna Matyjasik, Hanna Paczkowska, Danuta Przystup, Emilia Rogozińska, Monika Szmidt, Anna Truszczyńska, Lucyna Tułodziecka, Grzegorz Wiśniewski, Mirosława Zagórska, Marta Zajączkowska oraz Sylwia Zembrzuska.

 

Uroczystości szkolne nie mogłyby się odbyć bez artystycznych pokazów w wykonaniu uczniów obu szkół. Wystąpił m.in. chórek uczniów szkoły podstawowej -"Polne nutki" pod kierunkiem pani Eweliny Szambory, zespół i chór wokalno - instrumentalny pod kierunkiem pani Dominiki Banach, występy taneczne i brawurowy występ Natalii Walczyk - absolwentki II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. Część artystyczną prowadzili uczniowie klas pierwszych liceum - Weronika Kossobudzka i Artur Landmann.

 

Na zakończenie uroczystości wjechał na salę ogromny tort urodzinowy, którym dyrektor szkoły poczęstował zebranych gości. W tan sposób tradycja szkoły została uszanowana i należycie uczczona.

 

Tytuł Honorowego Przyjaciela Szkoły przyznano:

Katarzynie i Łukaszowi Baca - właścicielom firmy Foto Video Majka, Karstenowi Backhausowi - dyrektorowi Modellschule Obersberg ze szkoły partnerskiej w Bad Hersfeld, współpracującej z ZS nr 2, Gabrieli Bartkowskiej -emerytowanej nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 4, Ewie Brzozowskiej - dyrektor Przedszkola nr 4 w Działdowie, wieloletniej przewodniczącej Rady Rodziców, Elżbiecie i Gabrielowi Chojakom - właścicielom firmy DEKORGLASS DZIAŁDOWO, dr inż. Sylwesterowi Czaplickiemu - przedstawicielowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Marianowi Janickiemu - staroście powiatu działdowskiego, ks. Henrykowi Jędrzyńskiemu - proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wieloletniemu nauczycielowi, Kazimierzowi Kordeckiemu- Przewodniczącemu Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, Mirosławowi Koźlakiewiczowi - przedsiębiorcy i działaczowi społecznemu, Elżbiecie Leżuchowskiej - dyrektor SPZOZ w Działdowie, Grzegorzowi Mrowińskiemu - burmistrzowi Miasta Działdowo, Krzysztofowi Markowi Nowackiemu - Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie, Teresie Nowakowskiej - radnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Władysławowi Nowakowskiemu - właścicielowi przedsiębiorstwa Novcan, Ryszardowi Pergołowi - przedstawicielowi Rady Rodziców, Jolancie Przasnyskiej - przewodniczącej Rady Rodziców, Wojciechowi Sobiechowi - właścicielowi hurtowni elektrycznej Elektri, Barbarze i Zbigniewowi Szymańskim - właścicielom drukarni Tinta, ks. Zdzisławowi Syldatkowi - wieloletniemu nauczycielowi oraz dyrektorowi Działdowskiego Centrum Caritas, obecnie proboszczowi parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu, bp Wiesławowi Śmigiel - biskupowi diecezji toruńskiej, Adamowi Witkowskiemu - właścicielowi firmy AD-SAN , Halinie Zawistowskiej - emerytowanemu pracownikowi naszej szkoły.

 

UM Działdowo

 

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
© MD 2010-2019
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności