Dziś jest Sobota, 26 maja 2018 r. Imieniny obchodzą : Ewelina, Filip, Marianna, Paulina
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
19-04-2018

ZSZ numer 1 w Działdowie

Zespół Szkół Zawodowych numer 1 w Działdowie jest szkołą z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją w dziedzinie szkolnictwa zawodowego. Jej atutem jest kształcenie w nowoczesnych zawodach, poszukiwanych na rynku pracy.

Fot. ZSZ numer 1 w Działdowie. (Fot. MO)

 

- ZSZ nr 1 w Działdowie to Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. Kształcimy w nowoczesnych, poszukiwanych na rynku pracy zawodach, takich jak: mechatronik, elektryk, logistyk, czy handlowiec – mówi Grażyna Hoffer - Bystrzycka, z-ca dyrektora ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Szkoła współpracuje z pracodawcami i pomaga w organizowaniu praktyk zawodowych i całkowicie bezpłatnych stażów w kraju i za granicą.

 

 - Nasza szkoła od dziesięciu lat współpracuje ze szkołą zawodową w Monachium, w ramach tej współpracy organizujemy praktyki zawodowe zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus. Uczniowie uczący się w zawodzie Technik Handlowiec i Technik Logistyk mają okazję wyjechać na trzytygodniowe praktyki do Niemiec, pracują tam w firmach, zwiedzają miasto, uczą się języka, mają kontakty z rówieśnikami z Niemiec. W ramach tej współpracy uczniowie z Niemiec uczniowie z Niemiec przyjeżdżają do Polski - mówi Beata Cichocka, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

 - Zespół Szkół Zawodowych przy ulicy Pocztowej oferuje swoim uczniom Technikum Mechatronicznego i Elektrycznego odbycie stażu zagranicznego w Wielkiej Brytaniii. Staż polega na trzytygodniowej praktyce w historycznym mieście Portsmouth. Uczniowie zdobywają tam doświadczenie zawodowe, szlifują zawodowy język w miejscy pracy i zakwaterowania. Staż kończy się otrzymaniem certyfikatu mobilności oraz zaświadczenia odbycia praktyki. To nie tylko praca, zwiedzamy Londyn, Stonehenge oraz Portsmouth – dodaje Rafał Rawłuszko, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Wyspecjalizowani nauczyciele przekazują wiedzę w najnowocześniejszych pracowniach przedmiotowych.

 

 - Kadra pedagogiczna naszej szkoły jest przyjazna dla uczniów a pracownie bogato wyposażone. Praktyki możecie odbyć w Niemczech albo Wielkiej Brytanii. Dodatkowo przygotowaliśmy dla Was bezpłatne kursy i stypendia, co pozwoli Wam łatwiej wejść na trudny rynek pracy – mówi Grażyna Hoffer - Bystrzycka, z-ca dyrektora ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Szkoła oferuje następujące profile kształcenia: technik elektryk, technik logistyk, technik handlowiec, technik mechatronik, technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych.

 

Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca oraz w oddziale wielozawodowym w zawodach; fryzjer, stolarz, elektryk, kucharz czy cukiernik.

 

Technik handlowiec

 

Technik handlowiec to zawód niezwykle poszukiwany na rynku pracy. Jego zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb rynku, przygotowywanie dokumentacji handlowej czy negocjacje z klientami i kontrahentami. Nauczymy cię też podstaw rachunkowości oraz prawa cywilnego i handlowego.

 

 - Technik Handlowiec to zawód, w którym uczymy, jak wykonywać czynności w jednostkach handlu detalicznego. Uczymy obsługi kas fiskalnych, metkownic i programów finansowo-księgowych. Jest to zwód, który możemy wykonywać wszędzie: w jednostkach handlu detalicznego, hurtowego i wszystkich firmach, w których dokonywana jest sprzedaż. Możemy też prowadzić działalność w formie samozatrudnienia, będąc przedstawicielem handlowym - mówi Agnieszka Licznerska, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Ze względu na szeroką wiedzę z zakresu handlu, absolwent kierunku technik handlowiec ma niemal nieograniczone możliwości zatrudnienia.

 

Technik ekonomista

 

Technik ekonomista organizuje pracę biura, oblicza wskaźniki określające sytuację ekonomiczno-finansową, analizuje koszty, przychody i pozycję firmy na rynku, samodzielnie wykonuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania, transportu oraz sprzedaży towarów i usług.

 

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Technik mechatronik

 

Technik mechatronik zajmuje się zagadnieniami łączącymi mechanikę, elektronikę i informatykę. Ten błyskawicznie rozwijający się obszar obejmuje coraz więcej dziedzin codziennego życia:

 

 - Obszarami zastosowań mechatroniki są: obrabiarki sterowane numerycznie, urządzenia automatyki, roboty przemysłowe, hardwarowa informatyka, układy sterowania pojazdami, nowoczesne zabawki, aparaty fotograficzne i kamery, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, aparatura medyczna, nanotechnologia oraz optyka - mówi Robert Ehlert, nauczyciel mechatroniki.

 

Uczniowie zdobywają wiedzę na najnowocześniejszym na rynku sprzęcie:

 

- Stworzenie pracowni miało na celu umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy z zakresu projektowania oraz technologii wytwarzania przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów CAD/CAM, oraz naukę programowania obrabiarek sterowanych numerycznie - mówi Dariusz Węgrzynowski - nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Absolwent Technikum mechatronicznego znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i napraw urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

 

Technik logistyk

 

Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta. Uczniowie, kształcący się na tym kierunku, mają do dyspozycji wszelkie narzędzia, niezbędne do praktycznej nauki zawodu.

 

 - To specjalista, który zajmuje się wszelkimi dziedzinami związanymi z dostawą materiałów, surowców, zaopatrzeniem, inwentaryzację, cłem, transportem, dostawcami, współpracuje z agencjami celnymi. To zawód przyszłościowy, cały czas dynamicznie się rozwijający. Na terenie Powiatu Działdowskiego również w każdym przedsiębiorstwie również taki zawód jest potrzebny. Dlatego naszym uczniom zapewniamy warunki do rozwoju swoich umiejętności, wyjazdy, promocje - mówi Katarzyna Wróblewska, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Technik logistyk jest zawodem coraz bardziej pożądanym na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim. Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości zatrudnienia niemal w każdym przedsiębiorstwie.

 

Technik cyfrowych procesów graficznych

 

Technik cyfrowych procesów graficznych zajmuje się przygotowywaniem do druku ulotek, prospektów, gazet, kolorowych czasopism oraz książek. Jego narzędziami pracy jest popularne oprogramowanie w zakresie technik dwu- i trójwymiarowych oraz programów do składu komputerowego i montażu filmów.

 

- Technik cyfrowych procesów graficznych to zawód dla osób interesujących się techniką komputerową, które przy pomocy narzędzi komputerowych pragną stworzyć grafikę, zmontować film, stworzyć projekt strony internetowej - mówi Dariusz Węgrzynowski - nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Absolwenci tego kierunku pracują w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych, salonach fotograficznych czy agencjach projektowych.

 

Technik elektryk

 

Technik elektryk to zawód obejmujący wiedzę z zakresu dziedzin elektrotechnicznych wykorzystujący w codziennym życiu podstawową wiedzę z zakresu elektryki w połączeniu z nowoczesną techniką komputerową.

 

 - Dla uczniów Technikum elektrycznego mamy przygotowana ofertę dydaktyczną pod względem pracowni, na której odbywają się zajęcia praktyczne. Mamy również ofertę porozumienia z firmą Energa Operator, dzięki któremu uczniowie mają możliwość odbywania w tym zakładzie pracy praktyki. Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce mogą uzyskać stypendium. W chwili obecnej udzielane jest na okres 5 miesięcy, to stypendium jest odnawialne, więc za dobre wyniki w nauce może być udzielane do końca szkoły - mówi Maciej Templin, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako konserwatorzy urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, w warsztatach naprawczych czy serwisach komputerowych.

 

 - Pracownia, w której się znajdujemy została wyposażona w nowe stoły montażowe oraz wysokiej jakości sprzęt do lutowania. Było to możliwe dzięki Powiatowi Działdowskiemu, który wraz z Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Zawodowego zorganizował w naszej szkole projekt Eksperci z Działdowa – tłumaczy Krzysztof Księżopolski, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Dzięki nowoczesnym pracowniom możliwe jest podniesienie umiejętności uczniów zainteresowanych mechatroniką i elektryką. Swoje pasje rozwijać mogą zarówno na terenie szkoły jak i w zaprzyjaźnionych firmach.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

W Branżowej Szkole I Stopnia młodzież kształci się w klasie przygotowującej do zawodu sprzedawcy, w klasie wielozawodowej skupiającej kilka zawodów, jak stolarz, fryzjer czy elektryk oraz w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

 

 - Znajdujemy się w pracowni diagnostyki samochodowej, wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do diagnozowania aut, uczniowie nabywaj tu niezbędnych pracy umiejętności do diagnozowania, naprawy tych aut. Na dzisiejszym rynku pracy wymaga to niezbędnych umiejętności. Młodzież znajdzie zatrudnienie wszędzie, gdzie potrzebna jest znajomość tej mechaniki: w sklepach motoryzacyjnych, na stacjach diagnostycznych, na stacjach obsługi pojazdów, firmach spedycyjnych i branżowych zajmujących się mechaniką – mówi Damian Możdżonek, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Zapraszamy!

 

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie zdobędziesz upragniony zawód i spędzisz niezapomniane lata swojego życia.

 

- Tutaj zdobędziecie wykształcenie, które umożliwi Wam prace w atrakcyjnych zawodach. Tutaj będziecie uczyli się w klasach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Tu spędzicie niezapomniane lata otoczeni przez przyjaznych nauczycieli, pracowników i kolegów. To początek dorosłego życia, więc należy podjąć decyzję, jak to życie będzie przebiegało. Po ukończeniu naszej szkoły możecie poznać atrakcyjne zawody a później podjąć atrakcyjną pracę. Będziecie mieć możliwość kontynuowania nauki na studiach i innych formach kształcenia. Będziecie mogli rozwijać swoje zainteresowania, intelektualne, osobiste i sportowe - zapewnia Dariusz Chełmiński, dyrektor ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, ul. Pocztowa 6

 

telefon: 023 697 27 57

 

http://zsznr1.edupage.org

 

e-mail: zsznr1@hot.pl.

 

 

ZAPRASZAMY

 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy zgodnych z regulaminem Portalu Moje Działdowo.
Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, zawierające komunikat reklamowy, rażąco łamiące zasady pisowni, nie na temat, naruszające prawa osobiste lub oparte na domniemaniach nie będą publikowane.

Wasze komentarze(0)

dodaj komentarz


OFERTY PRACY (0)

    Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).