Dziś jest Sobota, 21 kwietnia 2018 r. Imieniny obchodzą : Anzelm, Bartosz, Feliks
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Z kolejnych budynków w mieście zniknie azbest

03-02-2017
Fot. Azbest zniknie z kolejnych budynków w mieście. (Fot. UM Działdowo)

Wkrótce z kolejnych budynków w mieście zniknie azbest. Urząd Miasta w Działdowie przystępuje do programu dofinansowania jego demontażu.

 

Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane w budownictwie od początku lat 70. ze względu na niską cenę oraz wagę, a także dużą trwałość. Wiele domów wybudowanych przed październikiem 1997 roku jest pokrytych szkodliwym eternitem. Eternit może znajdować się nie tylko na dachu, ale też być częścią elewacji. Zawarte w eternicie włókna azbestowe, są bardzo szkodliwe i powodują wiele chorób układu oddechowego, w tym choroby nowotworowe.

Pomoc gminy w usunięciu azbestu

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest odpowiedzialny jest za jego utylizację. Przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 roku Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada usunięcie z terenu Polski i unieszkodliwienie do 2032 roku wszystkich wyrobów i odpadów zawierających azbest.


Wielu właścicieli budynków pokrytych eternitem odkłada demontaż tych szkodliwych wyrobów na później ze względu na jego wysokie koszty. Niepotrzebnie, ponieważ Urząd Miasta w Działdowie oferuje zwrot części kosztów poniesionych na ten cel. Wystarczy jedynie zapoznać się procedurami finansowania projektu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie przysługuje podmiotom mającym tytuły prawne do nieruchomości położonych na terenie miasta Działdowo, na których są usytuowane obiekty z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest i obejmuje koszty:


- demontażu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
- transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą:
1. osoby fizyczne, rolnicy,
2. jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa,
3. kościoły i związki wyznaniowe,
4. stowarzyszenia,
5. spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
6 rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców,
7. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
8.  spółki prawa cywilnego i handlowego.

Na początku złóż wniosek

Dofinansowanie będzie przyznawane w oparciu o "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów z terenu miasta Działdowo na rok 2017" stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 stycznia 2017 r.


Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, należy zacząć od wypełnienia wniosku, który jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.dzialdowo.eu oraz w Urzędzie Miasta Działdowo - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji (pok. 21, III piętro) i złożyć go w terminie do dnia 17  marca  2017 roku.

 

Info.: UM Działdowo

 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy zgodnych z regulaminem Portalu Moje Działdowo.
Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, zawierające komunikat reklamowy, rażąco łamiące zasady pisowni, nie na temat, naruszające prawa osobiste lub oparte na domniemaniach nie będą publikowane.

Wasze komentarze(0)

dodaj komentarz


Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).