Dziś jest Piątek, 20 kwietnia 2018 r. Imieniny obchodzą : Agnieszka, Czesław, Marian
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Kompetencje Państwowej Straży Pożarnej

30-10-2010
Fot. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10

PSP z racji jej zadań m.in. w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, stanowi służbę - organ administracji rządowej.

Konstytucja postanawia, iż państwo zapewnia bezpieczeństwo obywateli powierzając realizację tych zadań Radzie Ministrów, a tym samym wojewodom, którzy są przedstawicielami Rady Ministrów w województwie, i jako organy administracji rządowej wykonują w imieniu Rady Ministrów - na obszarze kraju oraz w imieniu wojewody na obszarze województwa, zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ratownictwem, w zakresie ustalonym ustawami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Wobec powyższego Państwowa Straż Pożarna jest służbą - organem administracji rządowej o charakterze ratowniczym i inspekcyjno - kontrolnym. Funkcje inspekcyjno - kontrolne wykonywane są zawsze w imieniu państwa i wyłącznie przez organy administracji rządowej.

Uznano jako zasadę, iż organem zespolonej administracji rządowej w województwie jest wojewoda, który na obszarze województwa wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy komendanta wojewódzkiego PSP. Przy czym - komendant wojewódzki wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach. Natomiast w imieniu własnym zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu wykonuje komendant powiatowy, który jest również właściwym organem w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej.

 

KONTAKT

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Działdowie - st. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Działdowie - mł. bryg. mgr inż. Jan Florek

 

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10

13-200 Działdowo

tel. (23) 697 0500, 697 2281, fax. 697 0515

adres e-mail: kpdzialdowo@kwpsp.olsztyn.pl

 

Źródło: Państwowa Straż Pożarna w Działdowie

Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).