Dziś jest Niedziela, 22 kwietnia 2018 r. Imieniny obchodzą : Kaja, Leon, Łukasz, Sotera
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Zakres działania i struktura organizacyjna

28-10-2010
Fot. Komendant Powiatowy Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych wydziałów.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Działdowie określają: zarządzenie 1041 Komendanta Głównego Policji oraz Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Komendant Powiatowy Policji w Działdowie jest przełożonym wszystkich policjantów pełniących służbę w jednostkach Policji, mających siedzibę na terenie powiatu działdowskiego oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie.

 Komendant Powiatowy Policji w Działdowie realizując funkcje organizacyjne, koordynacyjne i nadzorcze przede wszystkim:

 - ocenia racjonalność i efektywność struktur organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz jednostki podległej w razie potrzeby dokonuje korekt tych struktur w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie;

 - określa zasady planowania pracy i sprawozdawczości w podległych komórkach organizacyjnych oraz podległej jednostce;

 - organizuje system kontroli wewnętrznej i okresla jej zasady;

 koordynuje działania podległej jednostki oraz komórek organizacyjnych, na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji, a także organizuje współdziałanie z innymi podmiotami Policji w celu realizacji ustawowych zadań, w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie;

 - w zakresie uzgodnionym z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie współdziała bezpośrednio oraz zapewnia współdziałanie Komendy Powiatowej Policji z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza sądem. prokuraturą, organami administracji publicznej, jednostkami Wojska Polskiego, lokalnymi środkami publicznego przekazu oraz innymi instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbieżne z ustawowymi zadaniami Policji;

 - sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych wydziałów.

 

Struktura organizacyjna KPP w Działdowie

 

I. Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego:

 - Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

 - Ogniwo Ruchu Drogowego

 - Zespół ds. Wykroczeń

 - Zespół Dyżurnych

 - Rewir Dzielnicowych w Działdowie

 * Zespół Dzielnicowych w Iłowie-Osadzie

 - Jednoosobowe Stanowisko ds. Nieletnich i Patologii

 - Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

 

II. Wydział Kryminalny:

 - Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

 - Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

 - Zespół Techniki Kryminalistrycznej

 - Zespół do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą

 - Jednoosobowe Stanowisko ds. Przestępczości Narkotykowej

 

III. Służby Wspomagające:

 - Zespół ds. Skarg i Wniosków, Kadr i Szkolenia

 - Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 - Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych

 - Zespół ds. Informatyki

 

IV. Komisariat Policji w Lidzbarku:

 - Ogniwo Patrolowe

 * Zespół Patrolowo-Interwencyjny

 * Zespół Dzielnicowych w Lidzbarku

 * Zespół Dzielnicowych w Płośnicy

 - Ogniwo Kryminalne

 - Posterunek Policji w Rybnie

 * Zespół ds. Prewencyjnych

 * Zespół ds. Kryminalnych

 - Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń

 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Działdowie.

Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).