Dziś jest Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r. Imieniny obchodzą : Egon, Idzi, Jerzy, Wojciech
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Kompetencje i zadania Straży Miejskiej

27-10-2010
Fot. Straż Miejska posiada uprawnienia do wystawiania mandatów.

Straż Miejska czuwa nad spokojem i bezpieczeństwem mieszkańców.

Posiada uprawnienia do wystawiania mandatów m. in. za zakłócanie porządku, śmiecenie, zanieczyszczanie chodników, niszczenie mienia społecznego, niszczenie fasad budynków, a także za nieopłacone parkowanie. Jeśli jest to konieczne funkcjonariusze straży miejskiej mają prawo odholować pojazd lub założyć blokadę na jego koła.

Podstawowe zadania straży gminnych i miejskich to:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

- zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Źródło: Straż Miejska w Działdowie.
Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).