Dziś jest Piątek, 20 kwietnia 2018 r. Imieniny obchodzą : Agnieszka, Czesław, Marian
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA
REGULAMIN

Regulamin ogłoszeń

I. Definicje podstawowe:

Ogłoszenia- usługa świadczona przez firmę Ostrowski - Media za pośrednictwem portalu Moje-dzialdowo.pl, polegająca na publikacji ogłoszeń, przekazywanych do emisji przez Ogłoszeniodawców. Realizacja usługi odbywa się automatycznie, za pomocą formularza, zamieszczonego na portalu Moje-dzialdowo.pl

Moje-dzialdowo.pl – portal informacyjno - społecznościowy o Działdowie i powiecie działdowskim, redagowany przez firmę Ostrowski Media z siedzibą w Działdowie przy ul. Nidzickiej 15

Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia na portalu Moje-dzialdowo.pl

Dotpay - jest serwisem pomocniczym, wykorzystywanym przez Moje-dzialdowo.pl do przyjmowania płatności od ogłoszeniodawców. Opis serwisu i jego regulamin zawarty jest pod adresem : www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_sms

II. Realizacja usługi

1. Przyjmowanie ogłoszeń od Ogłoszeniodawców oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem portalu Moje-dzialdowo.pl, odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin, a także obowiązujące przepisy prawa.

2. Realizacja usługi obejmuje następujące etapy:
- wybranie opcji „Dodaj ogłoszenie” na portalu Moje-dzialdowo.pl (ikona OGŁOSZENIA),
- sformułowanie za pośrednictwem specjalnego formularza treści ogłoszenia, ze wskazaniem kategorii, której ogłoszenie dotyczy,
- jeżeli ogłoszenie ma zawierać zdjęcie, Ogłoszeniodawca dołącza plik ze zdjęciem, po wybraniu opcji „Przeglądaj”. Ogłoszeniodawca zaświadcza, że posiada prawa do zamieszczonego zdjęcia.
- dokonanie płatności przez Ogłoszeniodawcę i jej potwierdzenie, poprzez dołączenie do formularza kodu, otrzymanego za pośrednictwem wiadomości SMS od serwisu www.dotpay.pl,
- zatwierdzenie formularza (przycisk „Wyślij”).

3. Ogłoszenia umieszczone w niewłaściwej kategorii (niezgodne tematycznie z kategorią), komercyjne (reklamujące działalność gospodarczą), reklamujące wszelkie usługi, wiążące się z opłatami za pośrednictwem sms-ów o podwyższonej płatności (SMS PREMIUM) lub też których treść jest niezgodna z prawem, czy zasadami współżycia społecznego oraz takie, których rozpowszechnianie narusza chronione prawem dobra osób trzecich będą usuwane bez ostrzeżenia. W przypadkach opisanych powyżej firma Ostrowski - Media nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania zlecenia.

4. Niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów, czy obrażanie innych użytkowników serwisu. Ogłoszenia obraźliwe będą usuwane bez ostrzeżenia.

5. Za szkody powstałe w związku z emisją ogłoszeń drobnych, zgodnych ze złożonym zleceniem odpowiada Ogłoszeniodawca.

6. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przekazania swoich poprawnych danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail lub adres), umieszczanych na zamówieniu. Imię i nazwisko Ogłoszeniodawcy nie będą publikowane, a jedynie przechowywane w serwisie Moje-dzialdowo.pl. Portal nie udostępnia tych informacji osobom trzecim. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Moje-dzialdowo.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń drobnych, które nie zawierają poprawnych danych na temat Ogłoszeniodawcy.

7. Na życzenie Ogłoszeniodawcy ogłoszenie drobne może zostać usunięte z portalu Moje-dzialdowo.pl. Aby tego dokonać należy wybrać odpowiednie ogłoszenie i kliknąć na link [zgłoś nieaktualne]. Następnie należy wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i informacją o nieaktualnym ogłoszeniu (i hasłem użytym podczas wpisywania ogłoszenia).

8. Ogłoszenia drobne publikowane są przez pełne 14 dni od daty publikacji.

9. Administrator zastrzega prawo do przeniesienia ogłoszenia do innej kategorii, jeśli treść ogłoszenia nie jest zgodna z kategorią, do której została przydzielona przez ogłoszeniodawcę. Jeśli we właściwej kategorii istnieje już ogłoszenie o podobnej treści, ogłoszenie zamieszczone w niewłaściwej kategorii zostanie trwale usunięte. Przeniesienie lub usunięcie ogłoszenia może nastąpić bez powiadomienia ogłoszeniodawcy.

10. Administrator zastrzega prawo do usunięcia zdjęcia, które przypomina swym wyglądem baner reklamowy tzn. zawiera treści reklamowe takie jak: adres firmy, telefon, godziny otwarcia, slogany reklamowe itp. W takim wypadku baner zastąpiony zostanie obrazkiem symbolizującym brak zdjęcia (przekreślony aparat fotograficzny).

III. Reklamacje

1. W przypadku, gdy nie dojdzie do emisji ogłoszenia drobnego z winy portalu Moje-dzialdowo.pl lub wystąpią wady emisji, portal Moje-dzialdowo.pl zobowiązuje się do powtórnej emisji ogłoszenia w ustalonym z Ogłoszeniodawcą terminie lub dokonać nowych ustaleń z Ogłoszeniodawcą.

2. Reklamacja nie będzie uwzględniona jeśli Ogłoszeniodawca nie zawiadomi Moje-dzialdowo.pl o wadzie w terminie 7 dni od chwili rejestracji ogłoszenia w serwisie.

3. Portal Moje-dzialdowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania lub nienależyte wykonanie zleceń na emisję ogłoszeń drobnych, jeśli wynikają one ze zdarzeń pozostających poza jego kontrolą.

IV. Przechowywanie ogłoszeń

1. Ogłoszenie, wraz ze zdjęcie publikowane jest za pośrednictwem Portalu przez 14 dni. Ogłoszeniodawca w ciągu 40 dni od daty zakończenia publikacji może zwrócić się do Administratora serwisu o ponowną publikację ogłoszenia, informując go jaki był numer ogłoszenia. W takim przypadku Ogłoszeniodawca powinien posiadać aktualny kod SMS - jeśli ogłoszenie należy do grupy ogłoszeń płatnych. Po upływie 40 dni od daty ostatniej publikacji, ogłoszenie wraz ze zdjęciem jest trwale usuwane z serwera.

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

3. Firma Ostrowski - Media zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

OFERTY PRACY (0)

    Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).