Dziś jest Niedziela, 24 września 2017 r. Imieniny obchodzą : Geard, Rupert, Teodor, Tomira
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
23-07-2017

Studiuj Logistykę lub Pracę Socjalną w PWSZ!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała zgodę na uruchomienie w roku akademickim 2017/2018 dwóch nowych kierunków studiów LOGISTYKA i PRACA SOCJALNA. Kształcenie na nowych kierunkach będzie prowadzone na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) o profilu praktycznym.

Fot. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Mławie i Ciechanowie uruchomiła dwa nowe kierunki kształcenia: Logistyka i Praca Socjalna (fot. PWSZ).

 

Na kierunku LOGISTYKA przewidywane są dwie specjalności kształcenia.

 

- Logistyka i spedycja w transporcie drogowym. Specjalność jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, właścicieli przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych, poszukujących odpowiednio wykształconego personelu do prowadzenia operacji logistycznych i zarządzania bazą transportową.

 

- Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wiele zlokalizowanych na naszym terenie firm produkcyjnych poszukuje specjalistów od zarządzania dostawami, dystrybucji i gospodarki magazynowej, uczestniczących przy projektowaniu i organizacji procesów produkcyjnych.

 

Zgodnie z wymogami kształcenia praktycznego w programie kształcenia położono nacisk na zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i projektowe, prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym, zatrudnionych w przedsiębiorstwach naszego regionu. W programie studiów szczególną wagę położono na przedmioty związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w prowadzeniu operacji logistycznych.

 

PWSZ. Z nami zdobędziesz zawód za darmo!

 

Ponieważ rynek usług logistycznych jest w dużej mierze rynkiem międzynarodowym studenci w trakcie studiów poznawać będą podstawy jego prawnego uregulowania a także nauki języków obcych na poziomie B2.

 

Absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na wybranych uczelniach.

 

Kierunek: PRACA SOCJALNA to kształcenie w specjalnościach -Praca socjalna w pomocy społecznej oraz Praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień.

 

Kierunek ten uwzględnia holistyczne podejście do jego problemów człowieka. Praktyczny charakter kierunku pozwala na pracę z klientem, grupami społecznymi i szeroko rozumianą społecznością lokalną w instytucjach realizujących zadania w zakresie opieki społecznej i pracy socjalnej.

 

Absolwenci kierunku Praca socjalna mogą być zatrudniani w gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak również w podmiotach leczniczych, placówkach resocjalizacyjnych, fundacjach oraz w instytucjach, które realizują zadania z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej.

 

Mają też możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia kształcących w obszarach nauk społecznych i nauk humanistycznych. Absolwenci będą mieli również możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w zakresie specjalizacji I i II stopnia „pracownik socjalny” oraz uzyskiwać dodatkowo na studiach podyplomowych np. w zakresie terapii uzależnień, organizacji pracy społecznej czy rynku pracy i profilaktyki społecznej.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ciechanów, ul. Narutowicza 9, tel. 23 672 62 00

Mława, ul. Warszawska 52, tel. 23 654 98 08

www.pwszciechanow.edu.pl

 

Zapraszamy!

 

 

 

Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).