Dziś jest Niedziela, 24 września 2017 r. Imieniny obchodzą : Geard, Rupert, Teodor, Tomira
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
20-06-2017

PWSZ. Z nami zdobędziesz zawód za darmo!

Trwa nabór do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (w Mławie i Ciechanowie), jedynej w naszym rejonie uczelni publicznej, oferującej bezpłatne studia stacjonarne. Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.

Fot. Trwa nabór do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, posiadającej bazy dydaktyczne w Mławie i Ciechanowie (Fot. PWSZ Ciechanów).

 

Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne i humanistyczne. Oferta uczelni obejmuje dziewięć kierunków kształcenia: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, są to studia inżynierskie i licencjackie. Planowane jest uruchomienie nowych kierunków logistyki i pracy socjalnej.

 

Misją uczelni jest bardzo dobre przygotowanie studentów pod względem oczekiwań przyszłych pracodawców, mury uczelni ma opuścić kompetentny absolwent, specjalista w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ma być postrzegana jako Uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem (biznesowym, administracyjnym, edukacyjnym).

 

Od 2013 roku Uczelnia funkcjonuje w praktycznym profilu kształcenia – miej zajęć teoretycznych, a więcej praktycznych. Profil praktyczny to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców z udziałem przedsiębiorców, menadżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, jako jedna z pierwszych w Polsce, przystąpiła do udziału w Projekcie. Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.

 

Atutem są stypendia przyznawane praktykantom na okres do 5 miesięcy w wysokości 2300,60 zł miesięcznie. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami.

 

Bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny pozwala studiować na naszej uczelni studentom z rodzin mniej zamożnych. W roku akademickim 2016/2017 stypendium socjalne wynosi od 450-750 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów – 800 zł.


KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

EKONOMIA - licencjackie 3-letnie

• specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

• specjalność: bankowość i rynek finansowy

• specjalność: administracja i finanse sektora publicznego

• specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstwie

 

INFORMATYKA - inżynierskie 3,5-letnie

• specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO – CSE in English)

• specjalność: informatyka w procesach biznesowych

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - inżynierskie 3,5-letnie

• specjalność: inżynieria komunalna

• specjalność: sieci i instalacje płynowe

• specjalność: technologie energetyczne

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - inżynierskie 3,5-letnie

• specjalność: inżynieria produkcji

• specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne


ROLNICTWO - inżynierskie 3,5-letnie

• specjalność: zarządzanie w agrobiznesie

• specjalność: mechanizacja rolnictwa

• specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego

 

PEDAGOGIKA - licencjackie 3-letnie

• specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

• specjalność: logopedia

 

PIELĘGNIARSTWO - licencjackie 3-letnie

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne – pomostowe


ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - inżynierskie 3,5-letnie

• specjalność: teleinformatyka

• specjalność: techniki multimedialne

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - licencjackie 3-letnie

- specjalność zarządzanie kryzysowe

- specjalność bezpieczeństwo informatyczne

 

NOWE KIERUNKI - LOGISTYKA, PRACA SOCJALNA

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ciechanów, ul. Narutowicza 9, tel. 23 672 62 00

Mława, ul. Warszawska 52, tel. 23 654 98 08

www.pwszciechanow.edu.pl

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to dobry wybór!


Artykuł sponsorowany


Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).