Dziś jest Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny obchodzą : Dorota, Łucja, Wilhelm
DZIAŁDOWO

GASTRONOMIA

USŁUGI

MEDYCYNA

HANDEL

EDUKACJA

FINANSE

UROCZYSTOŚCI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
29-03-2017

Rekrutacja 2017: ZSZ nr 1 w Działdowie

Zespół Szkół Zawodowych numer 1 w Działdowie jest szkołą publiczną z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją w dziedzinie szkolnictwa zawodowego. Jej atutem jest kształcenie w nowoczesnych zawodach, poszukiwanych na rynku pracy.

Fot. ZSZ nr 1 w Działdowie kształci w poszukiwanych zawodach, współpracuje z pracodawcami i pomaga w organizowaniu praktyk zawodowych (fot. MO).

 

- ZSZ nr 1 w Działdowie jest najlepszą szkołą, ponieważ kształci w nowoczesnych zawodach, takich jak handlowiec, mechatronik, logistyk - podkreśla Grażyna Hoffer - Bystrzycka, z-ca dyrektora ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Szkoła współpracuje z pracodawcami i pomaga w organizowaniu praktyk zawodowych. Placówka umożliwia również odbycie bezpłatnego, 3-tygodniowego stażu w firmach niemieckich w Monachium i Berlinie.

 

- Uczniowie, uczący się w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk odbywają staże w Monachium, a od tego roku oferujemy również staże w Berlinie, dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik i technik elektryk. Staż to doskonała okazja do poznania znanych firm niemieckich, takich jak Deimler i BMW. To również okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, do podwyższenia swoich kwalifikacji językowych. Staże są całkowicie finansowane przez UE, więc uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów - mówi Beata Cichocka, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Wyspecjalizowana i przyjazna uczniom kadra pedagogiczna kształci w dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach przedmiotowych.

 

- Kadra pedagogiczna ZSZ nr 1 w Działdowie jest przyjazna uczniom, o czym dowiadujemy się z ankiet, przeprowadzonych z uczniami gimnazjum oraz uczniów technikum i ZSZ. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom i dajemy możliwość realizowania się, zarówno pod kątem wykształcenia, jak i zdobycia zawodu - mówi Grażyna Hoffer - Bystrzycka.

 

Szkoła oferuje następujące profile kształcenia: technik elektryk, technik logistyk, technik handlowiec, technik mechatronik, technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych.

 

Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca oraz w oddziale wielozawodowym w zawodach; fryzjer, stolarz, elektryk, kucharz czy cukiernik. Uczniowie ZSZ nr 1 w Działdowie bez problemu znajdują pracę.

 

Technik handlowiec

 

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno - usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami oraz analizuje efektywność sieci dystrybucji towarów i usług.

 

- Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach. Nasi nauczyciele nauczą Cię rozpoznawać potrzeby rynku, profesjonalnie przygotować dokumentację handlową, prowadzić rozliczenia i skutecznie negocjować z kontrahentami. Wprowadzimy Cię w podstawy rachunkowości oraz prawa cywilnego i handlowego. Pokażemy Ci jak posługiwać się w handlu najnowszymi technologiami informacyjnymi - mówi Agnieszka Licznerska, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Ze względu na szeroką wiedzę z zakresu handlu, absolwent kierunku technik handlowiec ma niemal nieograniczone możliwości zatrudnienia.

 

- Jako technik handlowiec masz niemal nieograniczone możliwości zatrudnienia. Pracę znajdziesz jako przedstawiciel handlowy, możesz też pracować na średnim szczeblu zarządzania przedsiębiorstwa. Zatrudnienie znajdziesz też w hurtowniach, magazynach i hipermarketach. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci także na prowadzenie własnej działalności - dodaje Agnieszka Licznerska.

 

Technik ekonomista

 

Organizuje pracę biura, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody, określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, sprzedaży towarów i usług.

 

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwenci otrzymują certyfikat obsługi programu finansowo-księgowego.

 

Technik mechatronik

 

Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną techniki zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki. Ten nowy obszar rozwija się błyskawicznie i dzisiaj jest bardzo dużo dziedzin, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne.

 

- Obszarami aplikacji mechatroniki są: obrabiarki sterowane numerycznie, urządzenia automatyki, roboty przemysłowe, hardwarowa informatyka, układy sterowania pojazdami, nowoczesne zabawki, aparaty fotograficzne i kamery, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, aparatura medyczna, nanotechnologia i optyka - mówi Robert Ehlert, nauczyciel mechatroniki.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Technik logistyk

 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Uczniowie, kształcący się na tym kierunku, mają do dyspozycji wszelkie narzędzia, niezbędne do praktycznej nauki zawodu.

 

- W trakcie nauki uczniowie mają do dyspozycji salę logistyczną z zaopatrzeniem w laptopy, urządzenia multimedialne, które uatrakcyjniają nam lekcje, jak również powodują, że lekcja jest dynamiczna. Uczniowie mają również organizowane wycieczki dydaktyczne do firm z pionem logistycznym - mówi Katarzyna Wróblewska, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Absolwenci kierunku technik logistyk mają szerokie możliwości zatrudnienia, również w regionie Warmii i Mazur.

 

- Analizując rynki ofert w naszym regionie mogę stwierdzić, że zawód technika logistyka jest coraz bardziej pożądanym zawodem. Nasi absolwenci mogą znaleźć pracę w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych. Mogą pracować jako specjaliści ds. sprzedaży, marketingu, logistyki, dystrybucji. Mogą również pracować jako magazynierzy, czy specjaliści ds. obsługi klienta - dodaje Katarzyna Wróblewska.

 

Technik cyfrowych procesów graficznych

 

Zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do druku oraz filmów. Dobrze poznaje obsługę programów graficznych w zakresie technik dwu- i trójwymiarowych takich jak Corel Draw, Photoshop, a także typowych programów do składu komputerowego i montażu filmów.

 

- Technik cyfrowych procesów graficznych to zawód dla osób, interesujących się techniką komputerową, które przy pomocy narzędzi komputerowych pragną stworzyć grafikę, zmontować film, stworzyć projekt strony internetowej - mówi Dariusz Węgrzynowski - nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

 

Technik elektryk

 

To zawód szerokoprofilowy - obejmuje wiedzę z zakresu dziedzin elektrotechnicznych. Współczesna elektrotechnika wykorzystuje w praktyce życia codziennego podstawową wiedzę z zakresu elektryki w połączeniu z nowoczesną techniką komputerową. Nauka w zawodzie technik elektryk odbywa się aż w czterech, dobrze wyposażonych pracowniach

 

- Uczniowie w naszej szkole, oprócz zajęć z przedmiotów teoretycznych, odbywają zajęcia w czterech wyposażonych pracowniach, które są przystosowane do przeprowadzenia w naszej szkole egzaminu zawodowego. Są to pracownie: podstaw elektrotechniki i elektroniki, montażu maszyn i urządzeń elektrycznych, montażu instalacji elektrycznych oraz pracownia obsługi maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych - mówi Maciej Templin, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi na stanowiskach: technologów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, w warsztatach naprawczych, serwisach komputerowych, a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

- Absolwenci kierunku technik elektryk, mają możliwość zatrudnienia zarówno w firmach prywatnych, jak i państwowych, również w zakładzie energetycznym. Na chwilę obecną nie mają oni problemów na rynku pracy. Ta praca praktycznie na nich czeka. Współpracujemy również z firmami, które są zainteresowane zatrudnieniem naszych absolwentów - kończy Maciej Templin.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia - Sprzedawca

 

Branżowa Szkoła I Stopnia, kształcąca w zawodzie Sprzedawca, przygotowuje uczniów do pracy w handlu, na stanowisku sprzedawcy, czy sprzedawcy-kasjera. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wyuczonym zawodzie.

 

- W trakcie trzyletniej praktyki uczniowie uczą się jak przyjąć towar do sklepu lub hurtowni, jak dokonać transakcji kupna - sprzedaży, jak wyeksponować towar w sklepie. Duży nacisk kładziemy na to, żeby uczniowie potrafili sporządzić dokumenty, gdzie w handlu tych dokumentów jest naprawdę sporo - mówi Lucyna Dziedzic - Kołodziejska, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Uczniowie poznają różne techniki sprzedaży. Przygotowują się do sprzedaży bezpośredniej, jak i pośredniej, przy wykorzystaniu najnowszych technik np. z wykorzystaniem sieci Internet.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia - Mechanik pojazdów samochodowych

 

Branżowa Szkoła I Stopnia, kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, przygotowuje do pracy na stanowiskach, związanych z naprawą, diagnozowaniem, czy użytkowaniem pojazdów samochodowych.

 

- Uczymy młodzież budowy, naprawy, czy diagnozowania pojazdów mechanicznych, czyli pojazdów samochodowych, ciężarowych i ciągników rolniczych - wyjaśnia Damian Możdżonek, nauczyciel w ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Mechanik pojazdów samochodowych bez problemu odnajdzie się w pracy na stanowiskach, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu mechaniki i budowy urządzeń mechanicznych.

 

- Po takim kierunku pracę możemy znaleźć wszędzie - w stacji obsługi pojazdów, w stacji diagnostycznej, w sklepach motoryzacyjnych, czyli wszędzie gdzie występuje mechanika - kończy Damian Możdżonek.

 

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie zdobędziesz upragniony zawód i spędzisz niezapomniane lata swojego życia.

 

- Przychodźcie do nas. Bo tu przeżyjecie fantastyczne 3 lub 4 lata, zdobędziecie doskonały zawód, będziecie umieli odnaleźć się na rynku pracy i będziecie wspominali te lata jako okres ciężkiej, ale efektywnej pracy. Zawrzecie doskonałe znajomości i będziecie mieli w pamięci naprawdę fantastyczne wspomnienia - zapewnia Dariusz Chełmiński, dyrektor ZSZ nr 1 w Działdowie.

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, ul. Pocztowa 6

telefon: 023 697 27 57, http://zsznr1.edupage.org

e-mail: zsznr1@hot.pl.

 

ZAPRASZAMY

 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy zgodnych z regulaminem Portalu Moje Działdowo.
Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, zawierające komunikat reklamowy, rażąco łamiące zasady pisowni, nie na temat, naruszające prawa osobiste lub oparte na domniemaniach nie będą publikowane.

Wasze komentarze(0)

dodaj komentarz


Wykryto, że Twoja przeglądarka usunęła niektóre elementy strony, co ingeruje w formę portalu i może skutkować ograniczeniem wyświetlania pewnych treści. Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu, wyłącz dodatki blokujące (typu Adblock, Flashblock, Ad Muncher itp.).